Norwegian nationalist thread

Norwegian nationalist thread.

Det er på tide med en solid nasjonalbevegelse i Norge!

Vi har laget en gruppechat med formål om å diskutere en potensiell norsk ungdomsgruppe, og en generell tenketank for norsk nasjonalisme.

Vi bruker forovrig Discord:

discord.gg/BEsbawy

Vi har også en skype gruppe men foretrekker for oyeblikket Discord for funksjons- og sikkerhetsgrunner.

Bli gjerne med om du er interessert.

Other urls found in this thread:

norden.org/en
twitter.com/NSFWRedditVideo

Faen meg på tide gutta

pedophiles must be shot in the head, starting by juliana robin and all freemansons from brazil.

Joiner du chatten kompis?

Held og lykke med det hele

Husk at fokusere på muslimerne, det er det folk interesserer sig for.

Mange takk. Hvordan er gruppefronten i Danmark?

Pas. Det interessere mig ikke, da vi har en god diskussion næsten hver dag om muslimerne.

You should put the boots to your king, medium style. He's been talking mad shit about you.

Anti-Islamsk innvandring til norden er selvfolgelig en av våre forste prioriteter, uten tvil.

Much of our respect for our king has gone down the drain with his... recent utterances.

Hvorfor er det overhovedet nodvendigt med endnu en national gruppe? Snakker medierne i Norge ikke meget om muslimerne og de negative aspekter i deres parallelkultur?

Har aldri hort om Discord

is the 'Pan-Scandinavian Movement' still a
>thing
?

Er bare en browserbasert (dog med et eget program om du foretrekker det) chatside med fokus på sikkerhet og encrypting.

Ikke noe vanskelig å komme seg inn i. Bare bruk linken jeg nevnet, lag en bruker (om det i det hele tatt trengs) og snakk i vei.

We've already made the Nordic Union, which pretty much only lacks better military cooperation. But Sweden and Denmark are talking about that.

but it isn't like a Kalmar Union 2.0, right?

The Swedish identitarian youth group "nordisk ungdom" talks a lot about this, and have tried to spread its branches into Norway as well. With little success however. Its present almost exclusively in Sweden.

Pan-Scandinavism isn't a current vision at the time being, but a possibility in the future. As things are now, our nations need to focus on saving themselves, although we most definitely can and will help each other in our struggles.

Det dur pa het en med dur durka derp det my wife gets fucked by shitskin immigrants and I'm too cuck to do anything derp durp det er med

No. But Kalmar was about having a central government, like the US, where we would be downgraded to states.

Now we can become eachothers citizens overnight, and cooperate politically

norden.org/en

Hold det i live, jeg har ikke hatt mikrofon til PC på år og dag. Vi kunne hatt Skandi-tråder her eller noe tekstbasert som Irc.

Mikrofon er ikke nodvendig i det hele tatt. Vi chatter med tekst.

>norden.org/en
niggers in the front page
>REEEEEEEEEEEEEEEEE

Blir det vafler og kaffe på motene?

Fuck yeah. Er du i chatten eller?

>ungdomsgruppe
>foretrekker [...] discord for sikkerhetsgrunner
Tell me when you have IRC-channels m8te.